Almi Invest investerar 7,5 miljoner kronor i Abarceo Pharma, som utvecklar ett nytt läkemedel mot diabetes typ 2. I emissionen på totalt 21,5 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till att nå viktiga milstolpar såsom att välja läkemedelskandidat och sända in kompletterande patentansökningar.

Diabetes typ 2 är en av dagens största globala hälsoutmaningar som drabbar ca 500 miljoner vuxna världen över. Åldrande befolkning, ekonomisk utveckling, ökande urbanisering, ohälsosam mat och låg fysisk aktivitet samt rökning är riskfaktorer som gör att antalet diabetesfall beräknas öka till nära 700 miljoner år 2040.

Diabetes uppstår när bukspottskörtelns betaceller förlorar sin förmåga att producera tillräckligt med insulin. Dagens behandlingsmetoder för diabetes ger initial effekt men förhindrar inte att sjukdomen utvecklas. Nu har Abarceos grundare, docent Albert Salehi och professor emeritus Claes Wollheim, genom sin forskning vid Lunds universitet tagit fram en unik substans som återställer betacellernas insulinproducerande funktion.

Abarceo har som mål att utveckla detta koncept till en ny behandling med potential att försena och eventuellt förebygga sjukdomsutvecklingen hos patienter med diabetes typ 2. Den nya behandlingen visar i prekliniska studier betydligt bättre behandlingsresultat jämfört med dagens metoder och förhoppningen är stor att detta ska ge patienterna förbättrad livskvalitet och sjukvården avsevärt minskade kostnader.

Det finns ett stort medicinskt behov av bättre behandlingar av diabetes, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest. Abarceos unika målmolekyl skulle innebära ett paradigmskifte i behandlingen av diabetes typ 2. Projektet är i tidig preklinisk fas, vilket medför en ökad investeringsrisk, men det är också här vi på Almi Invest kan göra en avgörande insats och fylla vår marknadskompletterande roll extra väl.

Förhoppningen är dessutom att behandlingen ska skydda från allvarliga och kostsamma följdkomplikationer, inte bara genom förbättrad blodsockerkontroll, utan också genom direkta effekter på hjärta/kärl, njure och centrala nervsystemet (demens).

Med denna finansiering på plats kan vi nu slutföra vår substansoptimering och välja läkemedelskandidat under början av 2022, säger Kristian Hansen, vd på Abarceo. Detta är en första viktig milstolpe för att ta vårt projekt vidare till de första kliniska studierna, som kommer att inkludera diabetes typ II-patienter så vi kan få en tidig verifiering av vårt unika koncept.

Om Almi Invest

Almi Invest (www.almiinvest.se) är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almikoncernen.

För ytterligare information kontakta
Helen Pettersson, Investement Manager Almi Invest, tel 0722 02 68 35, mail
helen.pettersson@almiinvest.se
Kristian Hansen, vd Abarceo Pharma, tel +45 41704838 mail kristian.hansen@abarceo.com

Read more  >>